ironowl: Iron Owl (Default)
[personal profile] ironowl
За допомогою копродендритного методу ліплю сонячний колектор для підігріву води в бойлері.
На даний момент колектор виглядає так:


Обрізки як круглих так і квадратно-прямокутних труб, залишки OSB, рейок, ЕППС, обрізки металевих кутиків, частини жигулівської передньої підвіски та шмат бетону із старої відмостки детектед.
Колектор здатен обертатися навколо вертикальної осі, а також міняти кут нахилу відносно горизонтальної.
Коли я заливав плиту підлоги прибудови, запопадливо проклав дві нитки пластикових 20мм труб під нею. Фактично, вони сполучають кочегарку з ванною. Відстань від місця установки колектора до кутка ванної складає приблизно півтора метри. В кочегарці буде встановлено циркуляційний насос і розширювальний бачок. Ідея наступна - сонцем гріється вода в колекторі, циркуляційний насос качає її посередництвом усього плетива труб під хатою в теплообмінник бойлера. У мене є надія, що невелика теплопровідність стінок самих труб та їх теплоізоляція дозволять отримати температуру в теплообміннику бойлера вищу кімнатної.
Так як бойлер у мене самий звичайний, електричний, то прийдеться зварганити ще й контур опосередкованого нагріву. Планую зробити його із нержавіючої гофри довжиною метрів зо два. На щастя діаметр кришки бойлера відносно великий, щось близько 20см, а ТЕН нагрівача штирьовий: не заважатиме розташуванню ввідних штуцерів.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ironowl: Iron Owl (Default)
Roman

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios