ironowl: Iron Owl (Default)
[personal profile] ironowl
Щойно із старшим робили домашню роботу по фізиці на тему "Струм в газах". В випадку його придурошного татка (себто мене), лабораторною роботою став похід за три кілометри до ЛЕП із лампою денного світла в руках. Вночі, звичайно.

Date: 2017-05-11 06:15 am (UTC)
bf_109e: (Default)
From: [personal profile] bf_109e
Офігєнний тато В-)

Profile

ironowl: Iron Owl (Default)
Roman

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 07:57 am
Powered by Dreamwidth Studios