ironowl: Iron Owl (Default)
[personal profile] ironowl
Це відюшний слот MXM II.


От та, фігня показана стрілочкою, зміщує на якусь долю міліметра відюху в слоті. Що призводить до вельми цікавих і різноманітних ефектів - від миттєвого вирубання ноута до епізодичного зникання зображення.
До такого стану слот роздрочили прогрівасти, які загріли рідну відюху аж до деформації плати.
Трішки пластика нашкреблося краями звуженого прорізу відюхи і потрапило в слот.

Profile

ironowl: Iron Owl (Default)
Roman

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 07:57 am
Powered by Dreamwidth Studios